انگشتر آهنگساز

این قطعه علاوه بر شارژ کردن انگشتر، اتصال هر حرکت با هر جلوه‌ موسیقی را تعیین می‌کند. سنسور‌های این انگشتر سه حرکت خاص را دنبال می‌کنند که از ابتدا هر کدام به یک جلوه‌ خاص متصل است(این تنظیمات بعدا می‌توانند تغییر کنند). با یک حرکت دست آرام می‌توان ویبره‌ای ایجاد کرد، با یک جلو و عقب آرام تنظیمات سینتی‌سایزر را عوض کرد و با یک حرکت رو به جلو می‌توان فیلتر پایین را عوض کرد. دلیل انتخاب این حرکات شباهت آنها با حالت دست و حرکات هنگام نواختن کیبورد است.