برچسب گذاری توسط: سررسید امین

طراحی و چاپ سررسید امین به صورت اختصاصی 0

طراحی و چاپ سررسید امین به صورت اختصاصی

طراحی و چاپ سررسید اختصاصی سررسید یا سالنامه را به‌طور اختصاصی نیز برای شرکت‌ها و مؤسسات تهیه و چاپ می‌کنند و به آن چاپ سررسید اختصاصی گفته می‌شود. برای چاپ سررسید اختصاصی از چند روش استفاده...